Limanları 49 Yıllığına İşletme Süresi İptal Edildi

Fotoğraf: Asya Port

Anayasa Mahkemesi, özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanlardan 49 yıldan az süreli işletme süresi olanlarının sözleşme süresinin, ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti.

Kararın iptal gerekçesinde, söz konusu yasal düzenleme ile kesinleşmiş yargı kararıyla iptal edilen sözleşmelerin sürelerinin uzatılması yoluyla bu sözleşmelere yasal geçerlilik sağlandığı, yeni ihaleler yapılmaksızın sözleşme sürelerinin uzatılmasının devleti zarara uğratacağı belirtildi. Bu durumun sözleşme özgürlüğünün kullanılması bakımından eşitsizliğe yol açtığı, sözleşme tarafı olmayan kişilerin ihaleye katılma imkanından mahrum bırakıldığı görüşlerine yer verildi.

Ayrıca Anayasa Mahkemesi, söz konusu kuralın zaman kaybı yaşanmadan yapılacak yatırımlar ile limanların rekabet güçlerinin korunması yönündeki gerekçesi gözetildiğinde, farklı muamelenin objektif ve makul bir temele dayandığının söylenemeyeceğini belirtti. Bu doğrultua 7350 sayılı yasayla 4046 sayılı özelleştirme uygulamaları hakkında kanuna eklenen geçici 30 maddenin bahse konu düzenlemeleri içeren 1. 2. ve 3. fıkralarının anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oybirliğiyle karar verdi.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.