/

TURQUALITY’e yeni düzenleme

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle TURQUOLITY programları kapsamında verilen desteklerde değişiklik yapıldı. Döviz olarak verilen desteklerin TL cinsinden verilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte fiili olarak verilen destek miktarının