Limanları 49 Yıllığına İşletme Süresi İptal Edildi

Anayasa Mahkemesi, özelleştirilen Denizcilik İşletmeleri ve Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne ait bazı limanlardan 49 yıldan az süreli işletme süresi olanlarının sözleşme süresinin, ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasını öngören yasal düzenlemeyi iptal etti. Kararın iptal gerekçesinde, söz konusu yasal düzenleme ile kesinleşmiş yargı