/

Jurys Inn isim değiştiriyor: Leonardo Hotels

İrlanda merkezli otel zinciri Jurys Inn ismi 30 yıllık bir serüvenin ardından değişiyor. Jurys Inn 2017 yılında Leonardo Hotels ile birleşmişti. Önümüzdeki sonbahardan itibaren Leonardo Hotels adı altında yeniden hizmete girecek olan otel zinciri 35 oteliyle birlikte Leonardo Hotels bünyesine katılıyor. Son